เตรียมพร้อมลงสนามหญ้าจริง

สนามบอลเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันแล้วใช้งานตลอดการรักษาจำเป็นจะต้องดูแลให้ดีเพื่อพร้อมสำหรับการแข่งขันหญ้าในสนามเป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่จะใส่ใจเป็นอย่างมากเพื่อลดอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นบนพื้นสนามหญ้าที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติต้องการเรื่องดูแลไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่จะต้องคงที่ ตามหลักของหญ้าที่ต้องการ สำหรับหญ้าจริงจะมีความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของลูกบอลมากกว่า แล้วมีความนิ่มมาก