วิธีออกกำลังกายสำหรับนักฟุตบอล

สมรรถภาพทางกายเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของการเล่นฟุตบอล การออกกำลังกายแอโรบิกฝึกความอดทนเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด เป็นคุณลักษณะสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้เล่นฟุตบอล ผู้เล่นจะต้องมีความสามารถในการรักษาร่างกายเพื่อลดความรุนแรงตลอดทั้งเกม 90 นาที องค์ประกอบของการออกกำลังกายที่สำคัญมาก ก็คือการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่ง ผู้เล่นยังต้องมีความคล่องตัวดีมีความแข็งแรง  พลังและความยืดหยุ่น ทุกอย่างให้ได้เท่ากันนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วถ้าได้ครบ