Untitled-2

ชีวิตกรรมการฟุตบอล

Untitled-2

กรรมการสโมสรฟุตบอลมีความรับผิดชอบในการจัดการโดยรวม กรรมการฟุตบอลสโมสรจำเป็นต้องมีทักษะมีความเป็นผู้นำที่ดี กรรมการกำหนดเป้​​าหมายไปสู่​​ชัยชนะในการแข่งขันที่สำคัญ พวกเขายังกำหนดเป้​​าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าจะตัดสินได้อย่างถูกต้อง และไม่มีข้อผิดพลาด บางกรรมการมีความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการตัดสินเพราะถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็จะทำให้อีกฝ่ายไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วมีการร้องเรียนได้ กรรมการก็เป็นมนุษย์ยังไงแล้วก็ยังมีข้อผิดพลาดเสมอเขาเรียกกันว่าเสน่หาของฟุตบอลอย่างแท้จริง โดยในปัจจุบันได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่ก็ไม่ครอบคลุมทั้งหมด ทำให้ยังเป็นที่ถกเถียงกันถึงจังหวะการผิดพลาดที่ทำให้ผลการแข่งขันยังคงเป็นพูดคุยตลอดจนการแข่งขัน